torsdag 12 december 2013

Hur det kan bli...

Min plan när jag blev muslim för många år sedan var enkel. Jag hade tänkt odla en inåtvänd livsstil  – sitta bakom en pelare i någon moské med ett radband och begrunda Gud. Det var en längtan efter den andra världen, en längtan efter ickevarat, efter den Verklighet som ligger bortom världen och ändå finns här och nu.

Ja det var planen.

Men några upplevelser jag hade alldeles i början av mitt liv som muslim fick planen att lösas upp i tomma intet, som en dimma av illusioner när morgonljuset kom.

Redan efter några dagar efter min acceptans av islam vaknade jag upp till insikten om vilken utsatthet den muslimska gruppen i Sverige befann sig i.

Situationen i början av åttiotalet var minst lika vansklig som nu, med arbetslöshet, utanförskap och en konstant friktion i förhållande till majoritetssamhället. Islamhatarna hade ännu inte organiserat sig men strömningarna fanns under ytan.

Och tanken på barnens framtid som muslimer, mina egnas, och alla de andras, skakade mig på djupet.

Det dröjde inte länge innan jag var involverad i samfundslivet,  och hjälpte till, inte med andliga spörsmål, utan med praktiska problem med olika myndigheter. Som svensk förutsattes jag veta hur det funkar i samhället.

Och nu har det gått tjugofem år i det arbetet, och problemen och svårigheterna har inte blivit mindre i den här strävan för islams framtid, och för de muslimska barnens överlevnad, i vårt hemland.

Men Islams väg är inte  att pyssla med sig själv. Att komma närmare Gud genom att tjäna andra är Vägen.

Över de Barmhärtiga förbarmar sig den Barmhärtige. Var barmhärtig mot den på jorden så förbarmar sig Den i Himlen över er.
                                   
Sade Guds Sändebud, Gud välsigne honom och give honom fred.

tisdag 10 december 2013

Ett kvartssekel

Ett kvartssekel har gått sedan jag kom med i arbetet kring statsbidrag till trossamfunden. Det har varit en berikande erfarenhet på många plan. Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunden, SST, var en väldigt öppen nämnd när jag kom med som representant för Islamiska Kulturcenterunionen 1988. Alla de stora kyrkorna, protestanter, katoliker och ortodoxa hade sina representanter där. Även judar och muslimer fanns med och vi möttes, alla, på sammanträden, flera gånger om året. Där knöts kontakter över religionsgränserna och samtalet i SST kom att påverka utvecklingen av samfundslivet i Sverige.

För mig personligen ledde  bekantskapen med andra samfundsledare till stor respekt, och stärkte en känsla av att konfliktfri samlevnad mellan religionerna vore fullt möjlig i Sverige i vår tid.
Man kan inte nog framhålla SST-konceptets roll i detta, och för mig har den aspekten varit minst lika viktig som själva utdelningen av slantar till församlingarna.

Mer om detta senare...

Nu har jag efter 25 år "pensionerat mig" från just detta arbete och en yngre generation får ta vid, och göra sina egna erfarenheter i samfundslivet. Jag jobbar vidare i Svenska Islamiska Samfundet och som imam.