söndag 31 augusti 2008

Vad innebär Ramadan? Bok om fastan

Fastemånaden Ramadan är här, efterlängtad och välkomnad av muslimer världen över.
Varför är det så? Borde det inte vara hemskt att gå utan mat och dryck hela dagarna i en hel månad?
I själva verket är fastan i Ramadan en källa till starka andliga upplevelser och personlig utveckling. Boken om fastan förklarar hur och varför.
Från bokens baksidetext: "Fastan kräver självbehärskning och disciplin, vilket står i skarp kontrast till den moderna människans njutningslystna sätt att leva. Genom att tillfälligt upphäva människans beroende av det jordiska livet, förstärks kontakten mellan människan och hennes Skapare. Fastan i Islam utförs enligt bestämda regler som, till det yttre, begränsar människan, men som samtidigt frigör gränslösa inre möjligheter."

Boken kan läsas av alla som intresserar sig för levande andliga traditioner.

lördag 30 augusti 2008

Mohamed Omar recenserar ny bok

den 29 juli 2008 recenserar Mohamed Omar:

Vad muslimer verkligen tänker och tycker
Who Speaks for Islam?
What a billion Muslims really think
John L. Esposito & Dalia Mogahed
Gallup Press
2007

I västerländsk press sägs att muslimer hatar vår ”frihet”, att islam är orsaken till terrorism och att muslimska kvinnor helst skulle vilja vara utan islam. En ny opinionsundersökning visar att inget av dessa påståenden stämmer.

I Who Speaks for Islam? What a billion Muslims really think får den tysta majoriteten komma till tals. I den här boken presenteras resultatet av en enorm och detaljerad Gallupundersökning som utfördes mellan åren 2001 och 2007. Studien är representativ för mer än 90% av världens 1,3 miljarder muslimer, vilket gör den till den största och mest omfattande studien av nutida muslimer som någonsin utförts.

En muslimsk förebild: Amir Khusro

Amir Khusro öppnade lärjungaskapets portar på vid gavel. Han tog emot folk av alla slag som sina elever, hög som låg, rik som fattig, lärd som olärd, män som kvinnor.

Hans elever avhöll sig allesammans från opassande handlingar, och om någon begick en synd kom han och bekände sin skuld inför Amir Khusro och förnyade sitt lärjungaskap. Män och kvinnor, gamla och unga, köpmän och vanligt folk, till och med barn och ungdomar började göra sina böner regelbundet. Till och med de kungliga prinsarna, höga officerare, ministrar och soldater var noga med att göra inte bara de föreskrivna bönerna utan ytterligare böner också.

Tack vare Khusros barakat (överflödande välsignelse) började de flesta människorna i regionen, oavsett kast och religionstillhörighet, ägna sig åt böner, adlighet (tasawwuf), och självkontroll. Under de sista åren av Sultan Alauddins (d. 1315) styre pratades aldrig om dryckenskap, skörlevnad och oanständigheter. Ingen ägnade sig åt spel, ocker och lurendrejeri.

Tack vare Amir Khusros undervisning blev affärsmoralen bättre. Lärda som besökte Khusro diskuterade viktiga vetenskapliga arbeten, och folk sökte igenom bokhandlarna efter böcker som handlade om den andliga vägen och om självkontroll.

På grund av ökad efterfrågan på vattenkannor och handfat för rituell tvagning inför bönen hade priserna på dessa varor gått upp en smula vilket visade på att de flesta människorna hade blivit mer sinnade för den andliga livsstilen.

Mer om Amir Khusro, ett levande exempel på hur islam kan praktiseras och påverka samhället på ett positivt sätt.

DN om Abd al Haqq Kielan - intervju

Abd al Haqq Kielans liv började som Leif Karlsson i Eskilstuna. Ett besök i Marocko gjorde honom intresserad av islam, men det skulle dröja 20 år innan han tog det avgörande steget. Läs hela intervjun

Hela havet stormar

Integration betyder att göra något helt genom att lägga till eller föra samman delar, som bibehåller sin egenart.
[Integer, latin orörd, hel]

I praktisk mening innebär det att ta bort lagliga och sociala barriärer som framtvingar segregering, så att fri och jämlik samlevnad kan tillåtas.
Ett samhälle kommer att uppvisa stor mångfald, med samexistens mellan olika grupper på lika villkor.
Exempel på barriärer som hindrar islams bekännare att bli en integrerad del av Sverige är halalmatförbud, intrång i muslimska flickors klädval, segregerade skolor och tvång att arbeta på helger.

Assimilering däremot innebär att grupper eller kulturer absoberas, görs lika med en majoritetskultur. Ungefär som när man äter en banan. Den absorberas av kroppen. Vad blir assimileringens slutprodukt?
[ad+similare lat. göra lika]
" Dom som kommer hit måste anpassa sig till det här landet."

Segregering är att på olika sätt hålla isär vissa från andra, från den större flocken, skilja minoriteten från majoritetsbefolkningen.
[Segregare lat. att skilja från flocken].
Nu beskylls nya svenskar med vilja till integration, speciellt muslimer, för att segregera sig om de vill behålla sin kultur.

I det svenska nyspråket har de tre begreppet skyfflats runt så att om en minoritet vill behålla sin särart men ändå vara en del av samhället d.v.s. integrera sig kallas det att gruppen vill segregera sig. Integration har döpts om till segregering. Den som vill integrera sig anklagas för att vilja segregera sig. Segregeringen skylls på offret.

När samhället vill minimera eller utplåna särdragen hos en minoritetskultur och uppsluka och smälta (assimilera) en minoritet kallas det i nyspråket integration. Ordet assimilation byts ut mot rumsrena integration. Invandrare måste "integreras", alltså, i realiteten, assimileras.

Ordet assimilering skrotas alltså enligt modell Hela havet stormar, en trevlig lek där man går runt stolar till ljudet av musik. Det finns alltid en stol för lite så när musiken plötsligt tystnar sätter sig alla, utom en, som blir över och åker ut. I det här fallet fick ordet assimilering ingen sittplats och fick inte längre stå med i det politiska korrekthetslexikonet.

Den gamla "hederliga" assimilationspolitiken har bytt namn till integrationspolitik men innehållet har inte alls förändrats. Därav följer många sociala problem. Vi muslimer drabbas särskilt av ständiga attacker på vår klädstil, matvanor, och religiösa sedvänjor. Man kräver anpassning och underkastelse under majoritetskulturens odefinierade värderingar. Men det går inte att åstadkomma. Människor är mer svårtämjda en vad man skulle kunna tro. I stället får man ett verkligt segregerat samhälle, som ingen vill ha, med segregerat boende, segregerade skolor, diskriminering etc. ad infinitum.

fredag 29 augusti 2008

Avsiktsförklaring

Vill börja en blog, för att nå ut med mina tankar om hur islam kan påverka och lyfta det andliga och etiska klimatet i Sverige