lördag 30 augusti 2008

Mohamed Omar recenserar ny bok

den 29 juli 2008 recenserar Mohamed Omar:

Vad muslimer verkligen tänker och tycker
Who Speaks for Islam?
What a billion Muslims really think
John L. Esposito & Dalia Mogahed
Gallup Press
2007

I västerländsk press sägs att muslimer hatar vår ”frihet”, att islam är orsaken till terrorism och att muslimska kvinnor helst skulle vilja vara utan islam. En ny opinionsundersökning visar att inget av dessa påståenden stämmer.

I Who Speaks for Islam? What a billion Muslims really think får den tysta majoriteten komma till tals. I den här boken presenteras resultatet av en enorm och detaljerad Gallupundersökning som utfördes mellan åren 2001 och 2007. Studien är representativ för mer än 90% av världens 1,3 miljarder muslimer, vilket gör den till den största och mest omfattande studien av nutida muslimer som någonsin utförts.