onsdag 21 oktober 2009

Från debatten om Sverigedemokraternas hat mot islam

I går förklarade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på Aftonbladet Debatt varför partiet uppfattar islam som ett hot mot Sverige. Åkesson skriver bland annat att dagens mångkulturella svenska maktelit är totalt blind för farorna med islam och islamiseringen.
Här hittar du Jimmie Åkessons debattartikel:
”Muslimerna är vårt största utländska hot” Åkesson (SD): Jag ska göra allt i min makt för att vända trenden

Imam Abd al Haqq Kielan om Jimmie Åkessons syn på islam

”SD:s hatbudskap kan locka lättskrämda”

Man blev nästan mörkrädd när man läste sverigedemokratiske partiledaren Jimmie Åkessons programförklaring här igår. Men bara nästan, för hans argumentation är enkel att genomskåda. Han har svängt ihop en mycket avslöjande debattartikel som visar hela avgrunden av hans och hans partis otäcka människosyn.

Med taktiken att utmåla islam och de svenska muslimerna som det stora hotet mot fosterlandet tror han sig ha funnit receptet för ta sig in i Sveriges riksdag.

Han propagerar därför ohämmat om ett islam som gillar våld och om muslimer som är radikala, benägna till att våldta folk och gå med i terrororganisationer .

Faktum är att islam har ett humant och icke-agressivt budskap. Redan själva namnet har med fred och trygghet att göra. De islamiska samhällena i Afrika, Asien och Mellanöstern har historiskt sett varit fredliga jämfört med ett Europa som ju sönderslitits av krig efter krig. Modern forskning visar detta. Det finns gott om böcker att läsa i ämnet.

Nästa osanning: Det har varit krig mellan islam och det kristna Europa i 1400 år påstår han. Det är dåligt påläst. Den första stora konflikten mellan kristna och muslimer var korstågen för tusen år sedan. Korstågen var en västeuropeisk invasion av Mellanöstern. Tre århundraden av blodbad och terror startades definitivt inte av muslimerna. Själve påven Johannes Paulus II har offentligt bett om förlåtelse för korstågen.

Många nutida forskare anser att det var samverkan mellan judar, kristna och muslimer i det muslimska Spanien, från 711 till 1492, som var det egentliga upphovet till renässansen, upplysningen, humanismen och det moderna vetenskapliga tänkandet. Vad skulle inte kunna hända om judar, kristna och muslimer åter lever i fred med varandra?

Sd:s partiledare hävdar utan belägg (ljuger om) att islam har påverkat det svenska samhället för mycket. Det är sant att en del människor med andliga intressen har blivit inspirerade av att vissa muslimer tycks ta sin tro på allvar.

Men det svenska samhället påverkar muslimerna oändligt mycket mer än tvärtom. Svenska muslimska barn och unga är inte så rotlösa som sverigedemokratisk propaganda vill få oss att tro. De går i skolan som alla andra och träffas och umgås och många fördomar om ”den andre” försvinner vartefter ungdomarna växer upp med kompisar från olika bakgrunder.

Åkesson svartmålar en folkgrupp - ”den muslimska befolkningsgruppen” – som han anser massinvandrar till Sverige och breder ut sig på ett oroväckande sätt och sprider osvenska seder. Det värsta utländska hotet mot vårt land sedan andra världskriget tycker han.

Svara på det här, Jimmie Åkesson: Kommer hotet från människorna från dåvarande Jugoslavien som hämtades hit som arbetskraft på 60- och 70-talet och hjälpte till att bygga upp den svenska välfärden? Eller fruktar du kanske de, ofta, sekulära flyktingarna från Iran på 80-talet? Många av dem är högutbildade redan. Kanske du är rädd för de bosnier som etiketterades som muslimer och etniskt rensades på Balkan under 90-talet och som flydde hit från sina utbrända byar och bombade städer? Eller är skräms du av de somalier som tvingats fly från sina hem på grund av outhärdliga förhållanden? Vad är det för hotbild du generaliserar om?

De flyktingar och nya svenskar, som sd-propagandan spyr sin galla över, kan vittna om varför de sökt skydd och trygghet här i Sverige. Det var inte för att göra Sverige färggladare, som Åkesson så cyniskt antyder.

Enfrågepartiet Sverigedemokraterna framträder nu öppet med blottad snagg, kängor och bombarjacka och hetsar på ett mycket agressivt sätt mot en grupp av människor här i landet, där de flesta redan är lika mycket svenska medborgare som Jimmie Åkesson själv.

Med detta parti har det etablerats en politisk agenda, en skinhead-politik, som väcker farhågor hos demokratiskt sinnade människor. Sd-tänkandet har rötter i den mörkbruna mylla som frambragte nazismen. Målgruppen för hatet har bara ändrats från judar till muslimer.

Argumentationen är uppfiffad för nutida bruk, men påminner ändå illavarslande om nationalsocialisternas språkbruk. Det farliga med att spela på hatets strängar har vi sett prov på gång efter annan i Europa. Vad som börjar i liten skala kan sluta med ett stort elände. Det gäller att se upp i tid.

Hr Åkesson och hans gelikar vädrar och sniffar i populismens vindar. De hoppas att med sitt hatbudskap mot svenska muslimer kunna lura åt sig röster från lättskrämda väljare inför riksdagsvalet 2010.