tisdag 27 oktober 2009

Mohammed Knut Bernström

Vi tillhör Gud och till Honom skall vi föras åter.

En stor gestalt i svensk islam har gått ur tiden. Vi ber Allah att visa honom Sin barmhärtighet.
Gud gav honom uppgiften och Mohammed Knut utförde storverket att ge oss en ny tolkning av Koranens budskap på klar och begriplig svenska.

Han var en uppriktig vän, ödmjuk och full av respekt för sina medmänniskor, alltid redo att hjälpa där det behövdes.
Må Allah belöna honom.

Vi muslimer i Sverige minns honom med glädje varje gång vi ser Koranens Budskap och varje gång vi läser ur den och ser hur vi och våra barn och unga har fått en möjlighet och ett medel att närma oss islams hjärta.

En sådan välgörenhet lever vidare. Må dess frukter vara med honom i graven och bistå honom på den dag vi samlas igen.

al-Fatiha!