fredag 17 december 2010

Vad säger Koranen om mord och självmord?

Och döda inte er själva. Gud är förvisso barmhärtig mot er.
Men den som gör så av hat och orättvisa ska vi steka i Elden. 4.29

Offra era ägodelar på Guds väg men störta er inte självmant i fördärvet 2.195

Men den som uppsåtligen dödar en troende, hans lön blir helvetet att vara i för alltid ty Gud blir vred på honom och förbannar honom och bereder för honom ett fasansfullt straff. 4.93

Döda inte ett liv som Gud har gjort heligt annat än för en rättvis sak. 17.33

Det är fruktansvärt brottsligt i vår religion att mörda. När kriminella fanatiker säger att de handlar i islams namn finns det ingen sanning i det.

Dessa är klara och tydliga bevis som vi alla är överens om. Extremister försöker förklara bort klara bevis och gör förvridna tolkningar som de motiverar sig med.

•Guds sändebud Muhammad sade, om krig:
Döda inte kvinnor eller barn eller civila
och döda inte gamla människor eller religiösa personer

(präster, nunnor, rabbiner).

•Abu Bakr Siddiq – Den förste ställföreträdaren sade:
Jag råder er tio ting:
Döda inte kvinnor
Eller barn
Eller äldre
Eller svaga och skröpliga personer
Hugg inte ner fruktträd
Förstör inte bebodda områden
Slakta inte får eller kameler utom till föda
Bränn inte bin eller skingra dem
Stjäl inte från krigsbytet
Och var inte fega.

’Umar ibn abdal-Aziz sade:
Lemlästa inte och döda inte barn. Säg detta också till era arméer och gerilla-patruller.

Att döda med eld är absolut förbjudet i islam, liksom all terrorism.
Till och med självförsvar var helt förbjudet under de första tio åren av islams historia. Senare blev självförsvar mot angripare tillåtet, men ej aggression, och absolut inte terrorism.
Självmordsbombning räknar vi muslimer enbart som ett rent massmord. De som utför massmord är grymma och ondskefulla illgärningsmän, som förtjänar lagens strängaste straff i detta liv och Guds vrede och stränga straff.

Det är alla lärda muslimers uppfattning, som stöds av den överväldigande majoriteten av all världens en och en halv miljard muslimer.

Det krävs djup "grooming" innan vanliga ungdomar kan bli fanatiska mördare.