torsdag 2 april 2009

Bra om Andreas Malms nya bok


Torsten Kälvemark i Aftonbladet är en av de få rösterna mot de kulturskribenter och ledarförfattare som skriver ner Malms viktiga bok HATET mot MUSLIMER.

Boken visar på en tilltagande och fullständigt skrämmande uppladdning av hat och aggression mot islam och muslimer. Något som vi muslimer känner av mer och mer.

När en målgrupp markeras på det sätt som nu sker med oss muslimer är det ett varningstecken för folkmord. Vi såg det redan i Tyskland på 20-talet, i Bosnien, vi ser det i Palestina och Irak. Vi bör ta varningarna på allvar.

Lynchmobben knyter snaran.