tisdag 9 september 2008

Finn två fel – liten tävling

Från tidningen 8 Sidor – men ordvalen hittar man ofta i dagens medialandskap.

Det är en fråga om nyspråk i Orwells mening. Man byter ut orden för att framställa en viss (propaganda)bild och styra individens tänkande.

Vad är felen i detta resonemang?

I år har 1200 människor dödats av islamister
som sprängt bomber i landet.
Samma dag som Zardari valdes
dödades minst sexton människor av en bomb
i nordvästra Pakistan.

Facit:
Människor versus islamister.

I nyspråket kallas muslimer som blivit offer för terrorbombare "människor" medan de laglösa förövarna får etiketten "islamister". På så vis framställs islam som militant och allmänfarligt. Till saken hör att den överväldigande majoriteten av muslimer, från regeringschefer, jurister, teologer ända ner till folk på gatan vet att islam förbjuder mord, sjävmord och dödande av civila. Att kalla mördare för islamister ger en skev bild av islam.
I Irak ökade antalet personer som dödats, sårats eller kidnappats i terroristattacker från 20.685 till 38.813 mellan 2005 och 2006. I Afghanistan noterades en ökning från 1.540 till 2.943.
(DN 2007-05-02)
Vanliga muslimer är offren i överväldigande grad. 40.000 personer i bara två muslimska länder under ett år.

Hur skulle det här ha låtit som verklighetsbeskrivning:

I år har 1200 muslimer dödats av mördare
som sprängt bomber i landet.
Samma dag som Zardari valdes
dödades minst sexton muslimer av en bomb
i nordvästra Pakistan.