måndag 22 september 2008

Dags att damma av Spengler?


Den där fantastiska värdegrundskartan (som kan betraktas några inlägg ner i bloggen) kan ses ur en hel del olika perspektiv. Vad skulle Spengler tycka? Låt oss lägga ett spengler-raster över kartan.

Tips: Vänd på kartan och sätt den traditionella hörnan uppe till höger och den sekulariserade ego-förverkligande nere till vänster. Byt ut plus och minus, alltså.

Spengler filosoferar, i Västerlandets Undergång, kring två begrepp: magisk resp. faustisk livssyn.
I "nedre" vänstra hönet med minustecken på skalan hittar vi de länder som fortfarande har den magiska inställningen till livet, medan "högst upp till höger" evolutionens faustiska kronjuvel Sverige tronar.

(Blott Sverige svenska krusbär har, är ett bevis för det svenskas överlägsenhet över resten av världen som svårligen kan vederläggas.)

Den faustiska mentaliteten är ändamålsstyrd, älskar maskiner och datorer, tillverkar och använder överlägsna vapen: kanoner och atombomber, medan de andra stackarna nertill i vänstra, minus-hörnet, tror på Gud, böner och sådant, som ju är tecken på att man inte riktigt är med i utvecklingen.

Att faustikerna med sina hypermekaniserade krigsmaskinerier åstadkom omkring 100 megaK (* förra seklet hör till. Det är priset man får betala för att kontrollera en planet. Dessa kills var inte religiöst utan helt sekulärt motiverade.

Det är svårt för folk som fortfarande har ett inre liv att integrera sig i den faustiska mekaniken. Och folk uppe i högra plus-hörnet (faustiker, sk humanister) är allergiska mot människor som inte tänker som dom utan ställer sig utanför systemet.
Religion är farlig ur faustisk synvinkel och måste bekämpas, marginaliseras eller åtminstone förlöjligas. Hindrar evolutionen. Huntingtons kamp utspelar sig mellan den faustiska och den magiska världsbilden.

Pol Pot kom upp i lite drygt 2 megaK. Han gjorde väl så gott han kunde, skolad i Europa som han var.


*) MegaKill = 1 miljon kills. Ett kill skiljer sig förstås från en "död" ( t.ex två miljoner döda. Ett kill är ett avsiktligt avlivande av en medmänniska)