tisdag 2 september 2008

Religionsdialog

Mikael Mogren och Mohamed Omar
VEM ÄR DU? – En muslim och en kristen samtalar
Cordia

Religionsdialogen är ett viktigt bidrag till ett samhälle där människor kan leva tillsammans utan rädsla och hat och våld. Utan religion är det svårt att utveckla människan till en etisk varelse. Ett samhälle där religionen kommer på undantag, eller används i manipulativa syften, öppnas för korruption, kriminalitet och våld.

En invändning mot religioner är att de understöder våld. De kritiker som påstår det söker sig gärna tillbaka till Bibelns skildringar av förhistoriska stamkrig i Mellanöstern. De har en poäng.
Religionen har genom historien använts som ett verktyg att manipulera människor med. Det går lätt för skrupelfria ledare att inför en planerad aggression eller i tider av ekonomisk oro skapa motsättningar mot människor och grupper som inte helt eller delvis omfattar de egna politiska målen. Man förvränger den egna religionens ord samtidigt som man skapar en förhatlig vrångbild av den andra sidan. Dessa förvanskningar följer sedan med respektive grupper genom historien som en del av deras världs- och livsåskådning. Detta kan vi se exempel på i Europa under nittiotalet med Balkans etniska rensningar, men även i Sverige i dag, där främlingsfientligheten jäser och ibland tar sig våldsamma uttryck. Men de konflikterna är långt småskaligare än de politiska ideologiernas världskrig.

De stora ateistiska ideologierna slog alla rekord i terror och organiserade massmord på 1900-talet med atombomberna, terrorbalansen och världskrigen. Hela planeten kände en djup rädsla inför dessa hot, där all etik var bortskalad. Människor idag har blivit avtrubbade och många västerlänningar hanterar sin rädsla med antidepressiva medel, alkohol och droger, för att glömma alla enorma depåer av kärnvapen som fortfarande ligger redo för en sista urladdning. Man talar inte högt om tredje världskriget längre.

I religionsdialogen finns en möjlighet att visa fram en riktig bild av de olika deltagarnas trossatser, etiska värderingar och samhällsvisioner och jämföra ståndpunkter på ett sätt som inte leder till konflikter.
En religionsdialog löser inte alla mellankulturella problem, långt därifrån, men är en viktig faktor för att överbrygga fördomar och motsättningar på det ideologiska och medmänskliga planet.

Varje bidrag till förståelse och fredlig kommunikation är till nytta. Det är utvecklande att lära känna varandras religioner på ett djupare plan och på ett positivt sätt känna sin världsbild vidgas. Äkta tolerans och respekt är resultatet av människans andliga utveckling och här ingår dialogen som en viktig del.