måndag 22 september 2008

"Intressant att läsa om Doris Lessings sufism"

De stora opinionsjättarna, DN och SvD, har en förvånansvärt negativ inställning till Mohamed Omars och Mikael Mogrens dialogbok.
De respektive anmälarna verkar helt okunniga om vad religionsdialog är. De lägger en slags utopisk litteraturmall över en bok som mycket väl kan komma att användas som studieunderlag i dialoggrupper, skolor och studiecirklar.

"Det är intressant att läsa om Doris Lessings sufism" är russinet som DN-redaktören plockar ur kakan.

SvDs recension är så häpnadsväckande oinitierad att den inte ens är värd att citeras.

Jag har varit verksam i dialogarbetet sedan 90-talet och jobbat med såväl kristen - muslimsk dialog som dialog mellan judar, kristna och muslimer.
Dialogarbetet är inte lätt, det tar sig många olika uttryck. Vad som definitivt inte bidrar till ömsesidig förståelse eller breddar för integration och fredligt umgänge mellan olika grupper i samhället är snobbiga och okunniga kommentarer från de litterära elfenbenstornen.

Att företrädare för uppenbarelsereligionerna kan komma till samma bord har ett enormt värde.

De "mindre" tidningarna ute i landet har fattat mycket bättre vad det handlar om. De kanske befinner sig närmare jordytan, i den syrerikare atmosfär där dialogen utspelar sig.