onsdag 1 oktober 2008

En parentes om trygghet och framtid vid Eid al-Fitr

Islam betyder trygghet
Det är inte lätt att vara muslim i Västvärlden. Århundraden av motsättningar och konflikter hotar muslimernas framtid, även i Sverige. Därför känns det sorgligt att åter bli utpekad som terrorist.
Men vi får inte blanda ihop islam och muslimer. Den politiska utvecklingen i världen har vridit fokus från de andliga traditionerna i islam mot det förvrängda synsätt som västvärlden kallar islamism.
Islam står för fred och trygghet. Själva grundordet SLM betyder säkerhet, oskaddhet och fred. Därför känns det inte roligt om folk tar ett steg tillbaka och bleknar när de förstår att man är muslim.

Problem uppstår
Det finns grupper som hämtar sin ideologi ur extrema läsningar av urkunder, det må vara Marx, Bibeln eller t.o.m. Islams heliga skrifter.
Tolkningarna förvrängs för att kunna utnyttjas i politiska syften. De attraherar i sin tur instabila och frustrerade individer som får en möjlighet att hämnas på en omgivning som de upplever som svekfull och hotande.
Därför framstår terroriströrelser som så lika vare sig de uppträder bland marxister, hinduer, kristna eller muslimer. De har ingenting med religion att göra men lånar sina slagord från källor som har en stark dragningskraft på osäkra människor. Karismatiska ledare för extrema grupper har just den här förmågan - att kunna få sina anhängare att mörda eller begå självmord.

Nyckeln till samlevnad
Det finns en nyckel till en fredlig och bra samexistens mellan människor. Det är kunskap. Kunskap är det som alla diktatorer fruktar mest av allt. Människor med kunskap och utbildning är svåra att manipulera. De försöker påverka samhället med pennan i stället för med svärdet. De förstår att våld föder våld. De varnar för korruption och kämpar för rättvisa. De väljer dialog i stället för konfrontation. Men de måste vara modiga. Det är alltid farligt att gå emot vedertagna sanningar. Till och med att yttra sig i Sverige idag är inte ofarligt. Muslimer som uttalar sig betraktas som ett hot mot yttrandefriheten.

Framtiden
Svenska muslimer (alla muslimer som upplever sig som svenskar) som känner ansvaret för framtiden tar helt avstånd från våld i trons namn.
Den svenska islam måste bygga på de andliga traditionerna för att kunna överleva, inte på politisk fundamentalism. Vi behöver en svensk islamisk kultur, som kan medverka till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt.
När vi ser tillbaka på islams historia inspireras vi till att känna ett visst framtidshopp. Möjligheterna till samlevnad finns inbyggda i islams traditioner. Islam står för civilisation och kunskap, frid och barmhärtighet, inte för hot och våld.
Det är i de andliga traditionerna som islams styrka och överlevnad i Väst ligger. Det är här tolerans, generositet och upplysning finns. Det är ur dessa traditioner som Islam hämtat näringen till att vara en världsreligion.